Senast publicerat 01-09-2022 12:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 241/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om välfärdsområden
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
611/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ordnande av social- och hälsovård
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
612/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ordnande av räddningsväsendet
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
613/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om indelningen i välfärdsområden och landskap
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
614/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
615/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.12.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådAuli Valli-Lintu Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2021.

Första behandlingen

16.06.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

18.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-50. i proposition RP 241/2020 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya 51. och 52. lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Dels enda, dels andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände den underrättelse som avses i proposition RP 241/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1-50 i proposition RP 241/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 51 och 52 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandet förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.12.2020
Behandlingen avslutad15.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

social- och hälsovårdsreformsocial servicehälsovårdstjänsterräddningsväsenordnandefinansieringsjälvstyrelsekommunerstatsandelarpersonalmiljöhälsovårdelevvårdservicestrukturregionalt samarbeteprivata tjänsterköpta tjänsteroffentlig servicestrategisk planeringstateninkomstskattkommunalskattsamfundsskattlåninvesteringarvälfärdsområdenvälfärdsområdesval