Senast publicerat 30-01-2021 15:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 243/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om placeringsfonder
Stadfäst
22.02.2019
Författningssamlingen
213/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Stadfäst
22.02.2019
Författningssamlingen
214/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
22.02.2019
Författningssamlingen
215/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om gåvoutfästelser
Stadfäst
22.02.2019
Författningssamlingen
216/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst
22.02.2019
Författningssamlingen
217/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.11.2018UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoFöredragandelagstiftningsrådPaula KirppuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.

Första behandlingen

22.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 243/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.01.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 243/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad15.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

placeringsfonderfondbolagförvaltningägarerevisionlikviditetfastighetsfonderkäromålinlösningmarknadsföringrätt till informationstraffregisterförordningarmötenFinansinspektionenEuropeiska unionen