RP 243/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om placeringsfonder
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen213/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen214/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen215/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om gåvoutfästelser
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen216/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst22.02.2019
Författningssamlingen217/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 13
Överlämnats
Datum22.11.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Föredragandelagstiftningsråd
Paula  Kirppu
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum18.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum18.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 243/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum25.01.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 243/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum25.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.02.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.02.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad15.01.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordplaceringsfonder  fondbolag  förvaltning  ägare  revision  likviditet  fastighetsfonder  käromål  inlösning  marknadsföring  rätt till information  straffregister  förordningar  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 15-01-2020 15:28