Senast publicerat 23-06-2022 12:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 244/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
176/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
177/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 112 a § i inkomstskattelagen
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
178/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.11.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJukka  VanhanenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.1.2019.

Första behandlingen

08.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 244/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.01.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Andra behandlingen

15.01.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 244/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.01.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.01.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat30.11.2018
Behandlingen avslutad14.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inkomsterförvärvsinkomsterpensionersociala förmåneranmälningspliktinformationspliktarvsskattgåvoskattinkomstskattÅlandinformationssystemförseningdatasekretessinkomstregister