Senast publicerat 30-01-2020 10:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 245/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
484/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.11.2018UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerFöredragandetrafikrådJari GröhnStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.

Första behandlingen

12.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 245/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 245/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad07.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hamnarserviceförordningartrafikserviceEU-länderbesvärtrafiksäkerhetEuropeiska unionenKonkurrens- och konsumentverketTransport- och kommunikationsverket