Senast publicerat 13-09-2022 14:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 245/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
19.02.2021
Författningssamlingen
147/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.12.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådKirsi  RuuhonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

05.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2021.

Första behandlingen

09.02.2021
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

10.02.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 245/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.02.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

19.02.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 245/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.02.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.02.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.12.2020
Behandlingen avslutad04.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

smittsamma sjukdomarmyndigheterbegränsningarcoronavirusnäringarkunderhobbyerdeltagarehygienkontakterregionförvaltningsverkstängningidrottsanläggningarsimhallarallmänna basturdansställennöjesparkerköpcentrumkommunersjukvårdsdistriktregional hälsovårdcentraliseringsocialvårdhälso- och sjukvårdfunktionsförmågapersontrafikresenärermängd (kvantitet)undervisningsmåbarnspedagogikövervakninghandräckningtullverketgränsbevakningssektionerpolisenrätt till informationSocial- och hälsovårdsministerietTransport- och kommunikationsverket