Senast publicerat 16-06-2021 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 246/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av fängelselagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av häktningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om övervakad frihet på prov
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJuho MartikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

personuppgifterinformationssystemdatasekretessverkställighetstraffverkställighetbötersamhällspåföljderdrogfrihetmaktbrukövervakad frihet på provBrottspåföljdsmyndighetenEuropeiska unionen