Senast publicerat 16-10-2017 11:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 247/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter och 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 2 § i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1324/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 119 § i lagen om ortodoxa kyrkan
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1325/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.11.2016UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2016.

Första behandlingen

29.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.11.2016
Behandlingen avslutad24.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

evangelisk-lutherska kyrkanortodoxa kyrkanbegravningbefolkningsböckerkulturhistoriska byggnader