Senast publicerat 21-07-2021 10:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 247/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
737/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 17 a § i rättshjälpslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
738/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredraganderegeringsrådPäivi Tiainen-HyrkäsStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.

Första behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2021
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utlänningarflyktingarrättshjälpasylsökandehjälparearvodenrättsskyddbesvärförvaltningsrätt (rättsområde)utsatt tid