Senast publicerat 21-06-2021 19:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 247/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 17 a § i rättshjälpslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredraganderegeringsrådPäivi Tiainen-HyrkäsStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.

Första behandlingen

15.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2021
Behandlingen avslutad10.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utlänningarflyktingarrättshjälpasylsökandehjälparearvodenrättsskyddbesvärförvaltningsrätt (rättsområde)utsatt tid