Senast publicerat 30-01-2020 14:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 248/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av avfallslagen
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
438/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.11.2018Undertecknarebostads-, energi- och miljöministerKimmo TiilikainenUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareElla  SärkkäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.

Första behandlingen

13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

20.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad08.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

avfallshanteringkommunertjänsteproducenterinformationssystemföretagavtalavfallsavgifterbokföringMiljöministeriet