RP 248/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av avfallslagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen438/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.11.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Ella   Särkkä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat29.11.2018
Behandlingen avslutad08.02.2019
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordavfallshantering  kommuner  tjänsteproducenter  informationssystem  företag  avtal  avfallsavgifter  bokföring  Miljöministeriet 
Senast publicerat 30-01-2020 14:13