Senast publicerat 08-06-2021 08:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 249/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
453/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredragandespecialsakkunnigLaura NiemiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2021.

Första behandlingen

05.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 249/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 249/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.04.2021
Behandlingen avslutad14.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

småbarnspedagogikdaghempersonalpersonalresurserfrånvaroanmälningspliktfelsituationerövervakninghot