RP 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Stadfäst30.03.2020
Författningssamlingen153/2020
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum24.03.2020
Undertecknarearbetsminister
Tuula  Haatainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Liisa  Huhtala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum24.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum24.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum25.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum25.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum25.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens svar
Datum28.03.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Behandling
Plenum
Datum28.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens svar
Datum30.03.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.03.2020
Behandlingen avslutad25.03.2020
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 1.4.2020 13:01