Senast publicerat 05-08-2021 11:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Stadfäst
30.03.2020
Författningssamlingen
153/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.03.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa Huhtala Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.03.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.3.2020.

Första behandlingen

25.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

30.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.03.2020
Behandlingen avslutad25.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

inkvarteringsbranschenkosthållsbranschenstängningcoronavirusundantagstillståndrestaurangerminuthandellivsmedelsmittsamma sjukdomar