Senast publicerat 01-06-2022 16:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Avtal om ett gemensamt luftfartsområde mellan europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan Konungariket Belgien, republiken Bulgarien, republiken Kroatien, republiken Tjeckien, konungariket Danmark, förbundsrepubliken Tyskland, republiken Estland, Irland, republiken Grekland, konungariket Spanien, republiken Frankrike, republiken Kroatien, republiken Italien, republiken Cypern, republiken Lettland, republiken Litauen, storhertigdömet Luxemburg, Ungern, republiken Malta, konungariket Nederländerna, republiken Österrike, republiken Polen, republiken Portugal, Rumänien, republiken Slovenien, republiken Slovakien, republiken Finland, konungariket Sverige
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.02.2022UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeledande specialsakkunnigPäivi JämsäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.02.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.03.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.04.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.4.2022.

Första behandlingen

05.04.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

08.04.2022
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 25/2022 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.04.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.04.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.03.2022
Behandlingen avslutad29.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

luftfartEU-ländertredjeländerinternationella överenskommelserflygtrafikrättighetermarknader (ekonomi)Europeiska unionenUkraina