Senast publicerat 17-03-2022 10:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 250/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab
Stadfäst
11.03.2022
Författningssamlingen
159/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeavdelningschefOlli-Pekka RantalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2022.

Första behandlingen

24.02.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 250/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

01.03.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 250/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 8/2021 rd förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.03.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.03.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.02.2021
Behandlingen avslutad22.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

rundradioverksamhettv-programradioprogramtextutgåvorwebbpublikationerstatsstödoffentlig servicekonkurrensrättEU-länderRundradionEuropeiska unionen