Senast publicerat 28-02-2018 11:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 251/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
21.04.2017
Författningssamlingen
230/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.11.2016UndertecknareMiljöministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.12.2016
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

17.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2017.

Första behandlingen

21.03.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

22.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

28.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

31.03.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

06.04.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.04.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.12.2016
Behandlingen avslutad14.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

planläggningbyggandebyggnadslovavregleringgeneralplaneringdetaljplaneringfritidshusnärings-, trafik- och miljöcentralerbesvärsrättnäringspolitikminuthandelstormarknaderkompletteringsbyggandeskogsbruklandskapsolpaneler