Senast publicerat 15-01-2020 14:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 251/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
436/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.11.2018UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenFöredragandekonsultativ tjänstemanHeini HuotarinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.

Första behandlingen

12.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 251/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 251/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.12.2018
Behandlingen avslutad06.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

medborgarinitiativelektronisk ärendehanteringmotionsrättpersonuppgifteransvardatasekretessriksdagsarbeteutsatt tidBefolkningsregistercentralenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata