Senast publicerat 30-08-2022 14:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 251/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
260/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
261/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietUndertecknareöverinspektörEmmi Nykänen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021.

Första behandlingen

17.02.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 251/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.02.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 251/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.02.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.02.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.02.2021
Behandlingen avslutad11.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

havstrafikkonkurrenskraftstatsstödlag om sjömanspensionerändringssökandesjömätningvattenfarkosterEuropeiska kommission