Senast publicerat 30-01-2020 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 253/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
467/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
468/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om statens förköpsrätt inom vissa områden
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
469/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
470/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 12 kap. 2 § i jordabalken
Stadfäst
29.03.2019
Författningssamlingen
471/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.11.2018UndertecknareFörsvarsministerietUndertecknareförsvarsministerJussi NiinistöFöredraganderegeringssekreterarePerttu WaseniusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, kommunikationsutskottet, ekonomiutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.

Första behandlingen

20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

21.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 253/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

26.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 253/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad14.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fastigheterägarefastighetsköptillstånd (lov)statenförköpsrättinlösningsrättmyndigheterlägesbildsäkerhetspolisområdesanvändningutlänningarFörsvarsministerietFörsvarsmaktenGränsbevakningsväsendetFörsörjningsberedskapscentralenLantmäteriverket