RP 253/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen467/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen468/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om statens förköpsrätt inom vissa områden
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen469/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen470/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 12 kap. 2 § i jordabalken
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen471/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum29.11.2018
UndertecknareFörsvarsministeriet
Undertecknareförsvarsminister
Jussi  Niinistö
Föredraganderegeringssekreterare
Perttu  Wasenius
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, kommunikationsutskottet, ekonomiutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 253/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 253/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad14.02.2019
+ Försvarsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfastigheter  ägare  fastighetsköp  tillstånd (lov)  staten  förköpsrätt  inlösningsrätt  myndigheter  lägesbild  säkerhetspolis  områdesanvändning  utlänningar  Försvarsministeriet  Försvarsmakten  Gränsbevakningsväsendet  Försörjningsberedskapscentralen  Lantmäteriverket 
Senast publicerat 15.1.2020 14:35