Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 253/2020 rd

Senast publicerat 04-03-2021 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 253/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådOlli SorainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utländsk arbetskraftarbetskraftsinvandringmänniskohandelutnyttjandebrottsbekämpningofferuppehållstillståndtredjeländerEU-länderarbetsgivareförhandlingsdelegationer