Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 254/2020 rd

Senast publicerat 24-02-2021 15:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 254/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Betänkande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMikko HorkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.02.2021
Behandlingen avslutad24.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

organisationsstrukturhögskolorstudenthälsovårdelektronisk ärendehanteringsociala förmånerdelgivandeFolkpensionsanstalten