RP 255/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Godkännande av internationell förpliktelse

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi
Stadfäst07.04.2017
Författningssamlingen216/2017
Fördragsserien47/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal om samarbete om fredlig användning av kärnenergi mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Saudiarabiens regering
Författningssamlingen316/2017
Fördragsserien48/2017
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum01.12.2016
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarenäringsminister
Olli  Rehn
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum02.12.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.12.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum07.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 255/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum14.03.2017
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 255/2016 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 255/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum15.03.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum16.03.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.12.2016
Behandlingen avslutad03.03.2017
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkärnenergi  internationella överenskommelser  forskningsverksamhet  kärnreaktorer  kärnkraftverk  kärnbränslen  kärnavfall  kärnsäkerhet  personal   
Senast publicerat 30.1.2018 09:58