Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 255/2020 rd

Senast publicerat 25-02-2021 16:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 255/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 10 kap. i lagen om investeringstjänster
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 a kap. 2 § i bokföringslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.01.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMilla  Kouri Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

finansmarknadenplaceringhållbar utvecklingförordningarinformationspliktmiljösamhälletgod förvaltningriskbedömningplaceringsfonderklimatpolitikövervakningpåföljderEuropeiska unionenFinansinspektionen