Senast publicerat 15-07-2022 10:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 255/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
379/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
380/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
381/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 10 kap. i lagen om investeringstjänster
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
382/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 a kap. 2 § i bokföringslagen
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
383/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.01.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMilla  Kouri Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021.

Första behandlingen

20.04.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 255/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.04.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 255/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.04.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.04.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2021
Behandlingen avslutad09.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

finansmarknadenplaceringhållbar utvecklingförordningarinformationspliktmiljösamhälletgod förvaltningriskbedömningplaceringsfonderklimatpolitikövervakningpåföljderEuropeiska unionenFinansinspektionen