Senast publicerat 30-01-2020 09:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 256/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
Stadfäst
22.02.2019
Författningssamlingen
241/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.11.2018Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.

Första behandlingen

05.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 256/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

08.02.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 256/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.12.2018
Behandlingen avslutad31.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig upphandlingelektronisk faktureringorganisationerekonomiförvaltningelektronisk ekonomiförvaltningoffentliga sektornprivata sektorndirektivtystnadspliktEuropeiska unionen