Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 256/2020 rd

Senast publicerat 04-03-2021 12:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 256/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.01.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandefiskerirådRisto  Lampinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fiskeripolitikyrkesfiskefiskarekvoternyttjanderättflyttbarhetnärings-, trafik- och miljöcentralerövervakningpåföljderanmälningspliktEuropeiska unionen