Senast publicerat 08-11-2022 11:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 256/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
Stadfäst
23.04.2021
Författningssamlingen
353/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Stadfäst
23.04.2021
Författningssamlingen
354/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.01.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandefiskerirådRisto  Lampinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.

Första behandlingen

16.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 256/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.03.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 256/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.02.2021
Behandlingen avslutad11.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fiskeripolitikyrkesfiskefiskarekvoternyttjanderättflyttbarhetnärings-, trafik- och miljöcentralerövervakningpåföljderanmälningspliktEuropeiska unionen