Senast publicerat 30-01-2020 08:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 257/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
308/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
309/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
310/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
311/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
312/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.11.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandefinansrådJari  SalokoskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019.

Första behandlingen

23.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 257/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

29.01.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

30.01.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 257/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.12.2018
Behandlingen avslutad18.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

näringsbeskattningsamfundsskattnäringaregendombeskattninginkomstersamfundaktiebolagandelslagsparbankerförsäkringsbolagoffentligrättsliga samfundallmännyttiga samfundbostadsaktiebolagfastighetsaktiebolagkoncerner