Senast publicerat 01-03-2021 12:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 257/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
Stadfäst
26.02.2021
Författningssamlingen
163/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.01.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeavdelningschefSabina Lindström Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.02.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2021.

Första behandlingen

09.02.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 257/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.02.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 257/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.02.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.02.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.02.2021
Behandlingen avslutad05.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

personbilarskrotarvodenelcyklarkollektivtrafikfärdbiljettergasbilarelbilarhybridbilar