Direkt till innehållet

RP 258/2016 rd

Senast publicerat 30-01-2018 10:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 258/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
Stadfäst
07.04.2017
Författningssamlingen
213/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.12.2016UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.12.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2017.

Första behandlingen

16.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 258/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.03.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.03.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.03.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad10.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

strafflagbokföringsbrottjuridisk personkorruptionrevisionekonomisk brottslighetstraffbarhet