Senast publicerat 08-02-2018 12:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 259/2016 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Stadfäst
05.05.2017
Författningssamlingen
252/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
Stadfäst
05.05.2017
Författningssamlingen
253/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
05.05.2017
Författningssamlingen
254/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 65 § i naturvårdslagen
Stadfäst
05.05.2017
Författningssamlingen
255/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 39 och 83 § i miljöskyddslagen
Stadfäst
05.05.2017
Författningssamlingen
256/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.12.2016UndertecknareMiljöministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.12.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

29.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2017.

Första behandlingen

30.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-16. i proposition RP 259/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

05.04.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-16. i proposition RP 259/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.04.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.04.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad29.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

miljökonsekvensbedömningdirektivsammanjämkninghörandeNatura 2000utvärderingmarkanvändningtillståndsförfarandeförhandlingargränserplaner (initiativ)miljöskyddEuropeiska unionen