Senast publicerat 24-06-2021 13:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 259/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
555/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.01.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareKaisu AhtolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2021.

Första behandlingen

11.05.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

19.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 259/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

25.05.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

26.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 259/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

31.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.02.2021
Behandlingen avslutad14.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

företagshälsovårdrehabiliteringmultiprofessionalitetfysioterapeuterhälsovårdspersonalprofessionellaexperter