Senast publicerat 15-02-2017 09:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 26/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
477/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.03.2016UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.03.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.05.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.5.2016.

Första behandlingen

19.05.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 26/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.05.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 26/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.05.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.05.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat01.04.2016
Behandlingen avslutad13.05.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rättshjälpintressebevakningrättshjälpsbyråerförmyndarskapförvaltningkontorjäv