RP 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av arbetsavtalslagen
Stadfäst31.03.2020
Författningssamlingen167/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst31.03.2020
Författningssamlingen168/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
Stadfäst31.03.2020
Författningssamlingen169/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.03.2020
Undertecknarearbetsminister
Tuula  Haatainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Nico  Steiner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.3.2020.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum30.03.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum31.03.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.03.2020
Behandlingen avslutad27.03.2020
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetsavtal  lag om sjöarbetsavtal  samarbetsförfarande  permittering  utsatt tid  anmälningar  visstidsanställning  arbetsgivare  coronavirus  smittsamma sjukdomar  företag   
Senast publicerat 08-04-2020 08:58