Senast publicerat 05-08-2021 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av arbetsavtalslagen
Stadfäst
31.03.2020
Författningssamlingen
167/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst
31.03.2020
Författningssamlingen
168/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
Stadfäst
31.03.2020
Författningssamlingen
169/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.03.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådNico SteinerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.3.2020.

Första behandlingen

27.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 26/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

31.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.03.2020
Behandlingen avslutad27.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetsavtallag om sjöarbetsavtalsamarbetsförfarandepermitteringutsatt tidanmälningarvisstidsanställningarbetsgivarecoronavirussmittsamma sjukdomarföretaguppsägning