Senast publicerat 05-07-2021 10:56
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 260/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

(EU:s återhämtningspaket)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.01.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetrådPanu KukkonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2021.

Enda behandlingen

11.05.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandlingen

12.05.2021
Ärendet bordlagt till nästa plenum

Enda behandlingen

12.05.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände rådets beslut i proposition RP 260/2020 rd. Riksdagen godkände betänkandets åtta förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2021
Behandlingen avslutad05.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

budgeterbeslutfinansieringcoronavirussmittsamma sjukdomarpandemierstimulanspolitiklånEU-länderbeskattningavgifterEuropeiska unionen