Senast publicerat 14-02-2022 15:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 261/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
376/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
377/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
378/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.01.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJaana VehmaskoskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

19.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021.

Första behandlingen

23.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 261/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

26.03.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 261/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.04.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.04.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2021
Behandlingen avslutad18.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

terrorismpenningtvättfinansieringEU-direktivutlänningartrusterbankerkunderigenkännandeanmälningspliktjuridisk personövervakningEuropeiska unionenOECD