RP 262/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagstiftningen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av vattenlagen
Stadfäst08.09.2017
Författningssamlingen611/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 68 och 69 § i miljöskyddslagen
Stadfäst08.09.2017
Författningssamlingen612/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om upphävande av lagen om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten
Stadfäst08.09.2017
Författningssamlingen613/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum21.12.2016
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, jord- och skogsbruksutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum09.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 262/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 262/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.06.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum27.06.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad07.06.2017
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvattenhushållning  inlösning  vattenområden  nyttjanderätt  tillstånd (lov)  egendomsskydd  grundlagar  tunnlar  anmälningsplikt  fastigheter  miljöskydd  övervakning   
Senast publicerat 24.10.2018 12:01