Senast publicerat 15-07-2022 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 262/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
560/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 36 § i lagen om transport av djur
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
561/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av viltskadelagen
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
562/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
563/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 91 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
564/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.01.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådJohanna WalliusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2021.

Första behandlingen

05.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 262/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 262/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.03.2021
Behandlingen avslutad22.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

informationsresurserlandsbygdsnäringarinformationssystemdigitalisering (process)registerdatasekretesskunderpersonuppgiftermiljö- och naturkunskaplivsmedeljordbruksprodukterLivsmedelsverketNaturresursinstitutet