Senast publicerat 25-01-2018 14:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 264/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
Stadfäst
24.03.2017
Författningssamlingen
166/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.12.2016UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPaula RisikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.02.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2017.

Första behandlingen

01.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.03.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.03.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.03.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad24.02.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

penninginsamlinguniversitetutsatt tidyrkeshögskolortillstånd (lov)PolisstyrelsenFinlands nationalgelleri