RP 264/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen412/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Jenni  Rantio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.12.2018
Behandlingen avslutad28.02.2019
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordelektronisk identifiering  avtal  nätverk  elektronisk ärendehantering  elektroniska tjänster  konkurrens  produktion av tjänster  priser   
Senast publicerat 30-01-2020 14:40