Senast publicerat 08-06-2021 14:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 264/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sjölagen
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
480/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.01.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandetrafikrådRisto SaariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021.

Första behandlingen

06.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.03.2021
Behandlingen avslutad22.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

haveriersjöförsäkringförsäkringsavtalvattenfarkosterskadeståndexperterräkningutredningsjörätt