Senast publicerat 10-01-2018 11:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 265/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Allmän debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst
24.03.2017
Författningssamlingen
167/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
Stadfäst
24.03.2017
Författningssamlingen
168/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.12.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2017.

Första behandlingen

08.03.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 265/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.03.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 265/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.03.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.03.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad03.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

frivillig pensionsförsäkringpensionerpensionsstiftelserförsäkringskassorpensionskassorvärdepapperfinansieringOECD-länderplaceringarEuropeiska ekonomiska samarbetsområdetfastigheter