Senast publicerat 18-10-2018 12:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 266/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, 41 kap. 1 § i strafflagen och 2 kap. 6 § i polislagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av skjutvapenlagen
Stadfäst
08.09.2017
Författningssamlingen
623/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 41 kap. 1 § i strafflagen
Stadfäst
08.09.2017
Författningssamlingen
624/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 kap. 6 § i polislagen
Stadfäst
08.09.2017
Författningssamlingen
625/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.01.2017UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPaula RisikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.02.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

09.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

19.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2017.

Första behandlingen

20.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 266/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

26.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 266/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.07.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.02.2017
Behandlingen avslutad15.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

skjutvapenvapentillståndpoliseninformationssystemsäkerhetsamlareelektronisk ärendehanteringanskaffninginnehavpolisinrättningarintervjuerhemort