Senast publicerat 04-10-2019 11:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 268/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om kombinationsstraff

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst
01.12.2017
Författningssamlingen
800/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om verkställighet av kombinationsstraff
Stadfäst
01.12.2017
Författningssamlingen
801/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar
Stadfäst
01.12.2017
Författningssamlingen
802/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 17 kap. 37 § i rättegångsbalken
Stadfäst
01.12.2017
Författningssamlingen
803/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av fängelselagen
Stadfäst
01.12.2017
Författningssamlingen
804/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.01.2017UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

10.10.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2017.

Första behandlingen

11.10.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.10.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

20.10.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 268/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.10.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 268/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.11.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.11.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad06.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

strafffångenskapövervakningstrafflagvillkorliga straffåterfallsbrottslighetfrigivna fångarrehabiliteringdrogfrihetbostäder