Direkt till innehållet

RP 268/2018 rd

Senast publicerat 30-01-2020 11:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 268/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
504/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av vattenlagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
505/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.11.2018Undertecknarebostads-, energi- och miljöministerKimmo TiilikainenUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringsrådOili RahnastoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019.

Första behandlingen

14.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 268/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 268/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.12.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

miljöskyddvattenlagelektronisk ärendehanteringelektroniska tjänsterelektroniska dokumentdelgivandekungörelserförvaltningslagansökningarbeslutpersonuppgiftervattenledningar