RP 268/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av vattenlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringsråd
Oili  Rahnasto
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.12.2018
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  vattenlag  elektronisk ärendehantering  elektroniska tjänster  elektroniska dokument  delgivande  kungörelser  förvaltningslag  ansökningar  beslut  personuppgifter  vattenledningar   
Senast publicerat 22.1.2019 11:13