RP 268/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen504/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av vattenlagen
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen505/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringsråd
Oili  Rahnasto
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 268/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 268/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum03.04.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.12.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljöskydd  vattenlag  elektronisk ärendehantering  elektroniska tjänster  elektroniska dokument  delgivande  kungörelser  förvaltningslag  ansökningar  beslut  personuppgifter  vattenledningar   
Senast publicerat 16.4.2019 12:37