Senast publicerat 04-09-2020 09:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 269/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om näringsförbud
Stadfäst
17.11.2017
Författningssamlingen
749/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 kap. 14 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen
Stadfäst
17.11.2017
Författningssamlingen
750/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av konkurslagen
Stadfäst
17.11.2017
Författningssamlingen
751/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om upphävande av 31 b § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Stadfäst
17.11.2017
Författningssamlingen
752/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.01.2017UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.09.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.9.2017.

Första behandlingen

15.09.2017
Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

19.09.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 269/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

22.09.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 269/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.09.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.09.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad13.09.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

näringsförbudbetalningsoförmågakonkursföretagsverksamhetförsummelsekonkursbonförundersökningpolisentullmyndighetertillgång till information