RP 269/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av vattenlagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av naturvårdslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Sari  Rapinoja
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.12.2018
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljötillstånd  vattenlov  undantagslov  marksubstans  gruvor  farliga ämnen  naturskydd  tillståndsförfarande  sammanjämkning  miljökonsekvensbedömning  domstolar  förvaltningsdomstolar (domstolar)  Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet  Högsta förvaltningsdomstolen 
Senast publicerat 17.1.2019 15:16