RP 269/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
Stadfäst19.06.2019
Författningssamlingen764/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst19.06.2019
Författningssamlingen765/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 11 kap. i vattenlagen
Stadfäst19.06.2019
Författningssamlingen766/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av naturvårdslagen
Stadfäst19.06.2019
Författningssamlingen767/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Stadfäst19.06.2019
Författningssamlingen768/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum29.11.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Sari  Rapinoja
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum28.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 269/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 269/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.05.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.12.2018
Behandlingen avslutad26.02.2019
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljötillstånd  vattenlov  undantagslov  marksubstans  gruvor  farliga ämnen  naturskydd  tillståndsförfarande  sammanjämkning  miljökonsekvensbedömning  domstolar  förvaltningsdomstolar (domstolar)  Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet  Högsta förvaltningsdomstolen 
Senast publicerat 15.1.2020 14:35