Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 269/2018 rd

Senast publicerat 30-01-2020 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 269/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
Stadfäst
19.06.2019
Författningssamlingen
764/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av miljöskyddslagen
Stadfäst
19.06.2019
Författningssamlingen
765/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 11 kap. i vattenlagen
Stadfäst
19.06.2019
Författningssamlingen
766/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av naturvårdslagen
Stadfäst
19.06.2019
Författningssamlingen
767/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Stadfäst
19.06.2019
Författningssamlingen
768/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.11.2018Undertecknarebostads-, energi- och miljöministerKimmo TiilikainenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådSari RapinojaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

30.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019.

Första behandlingen

28.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 269/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

05.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 269/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.05.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.05.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.12.2018
Behandlingen avslutad26.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

miljötillståndvattenlovundantagslovmarksubstansgruvorfarliga ämnennaturskyddtillståndsförfarandesammanjämkningmiljökonsekvensbedömningdomstolarförvaltningsdomstolar (domstolar)Statens tillstånds- och tillsynsmyndighetHögsta förvaltningsdomstolen