Senast publicerat 11-03-2022 11:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
31.03.2020
Författningssamlingen
172/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.03.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareEeva VartioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.3.2020.

Första behandlingen

27.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens svar

31.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Riksdagens svar

02.04.2020
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.03.2020
Behandlingen avslutad27.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utkomstskydd för arbetslösapermitteringarbets- och näringsbyråercoronavirussmittsamma sjukdomarföretagsverksamhetatt studeraarbetskraftspolitik