RP 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst31.03.2020
Författningssamlingen172/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.03.2020
Undertecknarearbetsminister
Tuula  Haatainen
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Eeva  Vartio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum27.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Leverans av riksdagens svar
Datum31.03.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Riksdagens svar
Datum02.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.03.2020
Behandlingen avslutad27.03.2020
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  permittering  arbets- och näringslivsbyråer  coronavirus  smittsamma sjukdomar  företagsverksamhet  studier  arbetskraftspolitik   
Senast publicerat 08-04-2020 09:04