Senast publicerat 29-03-2019 11:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 270/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av domstolslagen och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av domstolslagen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
860/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 241 a och 259 § i fastighetsbildningslagen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
861/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av sjölagen
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
862/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 3 § i lagen om grupptalan
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
863/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken
Stadfäst
14.12.2017
Författningssamlingen
864/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.01.2017UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.10.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2017 .

Första behandlingen

24.10.2017
Ärendet bordlades till vecka 45.

Första behandlingen

07.11.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

08.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 270/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.11.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.11.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 270/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.11.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.11.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2017
Behandlingen avslutad19.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

domstolartingsrätterdomkretsarkontorjordrättsjörättgrupptalanföretagssaneringutsökningmilitära brottsvenskafinska