Senast publicerat 26-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 270/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
594/2019
Fördragsserien
13/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Omfattande och fördjupat partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Armenien, å andra sidan
Författningssamlingen
159/2021
Fördragsserien
14/2021
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknareUtrikesministerietUndertecknareutrikesministerTimo SoiniFöredragandeambassadrådPäivi PeltokoskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2019.

Första behandlingen

05.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 270/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

08.02.2019
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 270/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 270/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.01.2019
Behandlingen avslutad30.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ArmenienEU-länderinternationella överenskommelsersamarbetehandelspolitikekonomisk politikmänskliga rättigheterdemokratirättsstatmassförstörelsevapenantiterrorismsäkerhet och trygghetEuropeiska unionen