Senast publicerat 31-01-2020 08:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 275/2018 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
07.06.2019
Författningssamlingen
732/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
07.06.2019
Författningssamlingen
733/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Stadfäst
07.06.2019
Författningssamlingen
734/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 4 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
Stadfäst
07.06.2019
Författningssamlingen
735/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
07.06.2019
Författningssamlingen
736/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoFöredraganderegeringsrådPanu PykönenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019.

Första behandlingen

06.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 275/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 6. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 275/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 6. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.05.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.05.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad05.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

aktierbesparingarinvesteringsprodukterlivförsäkringpensionssparandeinkomstskattbeskattningkapitalinkomsteröverlåtelsevinsterförlustervärdepappershandelarvsskattpensionerförsäkringspremierinformationsförmedlingfrivillig pensionsförsäkringSkatteförvaltning