Senast publicerat 20-03-2019 12:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 277/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
294/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
295/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
296/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 11 kap. 31 § och 17 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
297/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 kap. 3 § och 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Stadfäst
15.03.2019
Författningssamlingen
298/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoFöredragandelagstiftningsrådJanne HäyrynenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019.

Första behandlingen

07.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 277/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 277/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 9. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.02.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.02.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2018
Behandlingen avslutad05.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

placeringstjänstertredjeländerföretagkoncessionerplacerarskyddfondbolagfondervärdepappersmarknadenFinansinspektionen