Senast publicerat 31-01-2020 09:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 278/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Keva
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
541/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.12.2018UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenFöredragandelagstiftningsrådMarja IsomäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.03.2019
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.

Första behandlingen

14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 278/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 278/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.03.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.03.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.01.2019
Behandlingen avslutad14.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

strategisk ledningbeslutsfattanderiskhanteringriskanalysarbetsoförmågaoffentliga sektornövervakningarbetsförmågaplaceringsverksamhetKeva