RP 278/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Keva
Stadfäst12.04.2019
Författningssamlingen541/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum05.12.2018
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Föredragandelagstiftningsråd
Marja  Isomäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum10.12.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.03.2019
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 278/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 278/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum26.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.01.2019
Behandlingen avslutad14.03.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstrategisk ledning  beslutsfattande  riskhantering  riskanalys  arbetsoförmåga  offentliga sektorn  övervakning  arbetsförmåga  placeringsverksamhet  Keva 
Senast publicerat 31-01-2020 09:31