Senast publicerat 11-04-2018 09:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 28/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
Stadfäst
16.06.2017
Författningssamlingen
348/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av aktiebolagslagen
Stadfäst
16.06.2017
Författningssamlingen
349/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton
Stadfäst
16.06.2017
Författningssamlingen
350/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om värdepapperskonton
Stadfäst
16.06.2017
Författningssamlingen
351/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
16.06.2017
Författningssamlingen
352/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.03.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.03.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.04.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2017.

Första behandlingen

02.05.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 28/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.05.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

10.05.2017
Behandlingen av ärendet avbröts.

Andra behandlingen

16.05.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

17.05.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 28/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets 3. förslag till uttalande samt ledamot Harri Jaskaris och ledamot Kaj Turunens förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.05.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

31.05.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat31.03.2016
Behandlingen avslutad27.04.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

värdeandelarvärdepappersmarknadenförordningarvärdepappershandelEU-länderinvesterareaktieraktiebolagutlandetoffentlighetEuropeiska unionenFinansinspektionen